REGULAMIN SERWISU: WYMIATACZ.eu

REGULAMIN SERWISU WYMIATACZ.eu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy działający pod adresem www.wymiatacz.eu jest własnością Firmy Aquarius z siedzibą 45-125 Opole ul. Kępska 5G, nr NIP: 754-178-58-78, nr REGON: 531274812.
2. Wszelkie elementy graficzne, teksty, znaki towarowe Firmy Aquarius oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego www.wymiatacz.eu są prawnie zastrzeżone.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Klient sklepu internetowego działającego pod adresem www.wymiatacz.eu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Firmy Aquarius zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2014, poz 1182 j.t.) o ochronie danych osobowych. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia nabycia produktów oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Firmy Aquarius z siedzibą 45-125 Opole ul. Kępska 5G, nr NIP: 754-178-58-78, nr REGON: 531274812
3. Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od Firmy Aquarius, dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy Klienta, udostępniony Firmie Aquarius dla celów realizacji transakcji nabycia produktów oraz obsługi technicznej sklepu.
4. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora.

III. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy www.wymiatacz.eu prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klientami sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy oraz odbiorcy instytucjonalni, prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP oraz REGON.
3. Firma Aquarius za pośrednictwem sklepu internetowego www.wymiatacz.eu nie prowadzi sprzedaży produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz.U. z 2016, poz 380 j.t.) w związku z ustawą z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz 827 j.t.).

4. Przedmiotem transakcji między Firmą Aquarius a Klientem mogą być wyłącznie towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.wymiatacz.eu
5. Firma Aquarius zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.doczysta.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
6. Firma Aquarius zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego
7. Firma Aquarius. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oferowanych w sklepie internetowym.
8. Firma Aquarius zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego.
9. Zawartość sklepu internetowego www.wymiatacz.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
10. Firma Aquarius zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
11. Złożenie zamówienia odbywa się po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz rejestracji na stronie internetowej sklepu.
12. Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. Podanie danych Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem o ich prawdziwości. W przypadku danych niepełnych, niewiarygodnych, niezgodnych z regulaminem zamówienie nie będzie realizowane.
13. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po uprzednim:

- zarejestrowaniu się Klienta na stronie sklepu
– złożeniu przez Klienta zamówienia
– potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta
– otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze oraz przelewów odroczonych)

14. Zamówienie jest realizowane gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
15. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 13:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
16. Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony.
17. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
18. Forma płatności PRZELEWY ODROCZONE skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych, które chcą nawiązać z nami współpracę. Towary dla firm wykorzystujących tę formę płatności będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez firmę umowy o współpracy.
19. Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma Aquarius zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.
20. Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone na rynek lub do oferty sklepu.
21. W pewnych przypadkach możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie podczas zamówień
większej ilości towaru.
22. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

IV. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

1. Towary dostarczane są poprzez współpracujące z nami firmy kurierskie. Koszty przesyłki wynoszą 20zł brutto bez względu na ilość i ciężar produktów. Przy spełnieniu minimum zakupowego 100,00 zł brutto słownie sto złotych brutto koszty dostawy ponoszone są w pełni przez spółkę Higma Service Sp. z o.o. Klient jest obciążany kosztami wysyłki na terenie kraju w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż określone minimum. W szczególnych przypadkach Firma Aquarius może obciążyć Klienta sklepu kosztami przechowywania przesyłki przez firmę kurierską. Sytuacja taka może mieć miejsce m.in. w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru przesyłki. Nie wysyłamy towaru za granicę!
2. Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony oraz towary, których aktualnie brak w asortymencie producentów. 
3. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
4. Towary dla przedsiębiorców i odbiorców instytucjonalnych, którzy chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez przedsiębiorcę lub odbiorcę instytucjonalnego umowy o współpracy.
5. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
6. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Firma Aquarius nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

V. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT).
2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:

  • przedpłata na konto

  • płatność przy odbiorze przesyłki

  • przelewy odroczone, po podpisaniu stosownej umowy

VI. ZWROTY, ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.
2. Zwroty towarów wysyłane są na koszt Firmy Aquarius w przypadku zawinienia po stronie Firmy Aquarius. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt Klienta. Zwroty towaru nie uzgodnione wcześniej nie będą przyjmowane.
3. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy Klientowi przysługuje prawo
do reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania towaru. W tym celu na stronie sklepu udostępniony jest specjalny formularz reklamacyjny, który należy pobrać, uzupełnić i wysłać na adres: biuro@wymiatacz.eu.
4. Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie lub u producenta.
5. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, reklamacja będzie uwzględniania jedynie po spisaniu protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
– w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, wyciek chemii itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzać w obecności kuriera stan przesyłki
– Klient aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia protokół szkody
– Kurier ma obowiązek poczekać 10 min na przyjęcie towaru, natomiast za każde następne rozpoczęte 5 min oczekiwania firma kurierska może obciążyć nas kosztami
– proszę nie wiązać firmy kurierskiej kurierskiej z reklamacjami, które obejmują nasze wewnętrzne procedury (ilość, jakość towaru, poprawność zamówienia itp.)
6. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielane są gwarancje producentów. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma Aquarius zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
2. Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.
3. Firma Aquarius informuje, iż sklep internetowy www.wymiatacz.eu może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
4. Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Firma Aquarius nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno – prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.
5. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
6. Przeczytanie regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
7. Firma Aquarius zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.


AQUARIUS
45-125 Opole, ul. Kępska 8
tel. +48 606 774 821

www.wymiatacz.eu